Vad är det för skillnad mellan bokföring och redovisning?

Bokkföring och redovisning används ofta som synonymt med varandra. Dock är det så att det finns små skillnader mellan dem. Det kan vara bra att känna till vad som är vad. När du bokför så innebär det att du ska ta hand om fakturor, kvitton och underlag som kommit till ditt företag och som din verksamhet producerar. Du ska registrera dem alla i ett bokföringsprogram. Du ska även ha kvar dina underlag i en pärm eller digitalt. 

När man talar om redovisning så är det ett bredare begrepp som dels omfattar bokkföring men även innefattar sammanställningen i form av rapporter och underlag som du använder dig av för att ta beslut om verksamheten. Det är din redovisning som innehåller de underlag som ska skickas och redovisas för olika myndigheter. Exempelvis för deklaration eller för årsredovisning.

Få hjälp med redovisning och bokföring

Om du känner att det är för många olika begrepp och moment när det kommer till redovisning och bokkföring, då går det utmärkt att anlita en redovisningsbyrå Stockholm. En bra sådan hittar du på https://kronanklaven.se/. Det kan vara skönt att lämna över det ekonomiska ansvaret till en person som kan detta med redovisning och bokföring. 

Om du ändå vill testa att göra allt själv, sä kan det vara en god idé att läsa på om det samt även se till att du skaffar dig ett riktigt bra bokföringsprogram. Kanske även checka av med en revisor lite då och då för att se att du har koll. 

21 Feb 2020