Så hittar du rätt typ av växelriktare

Att köpa en växelriktare kan hjälpa dig att övervinna de svårigheter du går igenom varje gång det är ett strömavbrott. Oavsett om du behöver en växelriktare för ditt hem eller ditt kontor, så kan du välja mellan många olika märken och modeller. För att hitta rätt växelriktare så är det bra att ha lite koll på vad det är samt vad du kan använda den till. 

En inverter eller en växelriktare är en reservkraftsgenererande enhet som omvandlar lågspänningslikström till vanlig hushållsväxelström, för att förse ditt hem med en oavbruten elförsörjning. Den går även att ha med i en husbil eller husvagn för att få el där. 

Ditt strömbehov är den totala el som behövs för att driva alla apparater som du vill ha igång under ett strömavbrott. Om du har flera enheter av samma apparat (t.ex. 4 fläktar), måste du multiplicera strömförbrukningen för den apparaten med antalet enheter som du har.

Inverter vs batterikapacitet samt växelriktarens kapacitet

Se till att dina växelriktarbatteriers kapacitet matchar kapaciteten på din växelriktare. Observera att ett batteris kapacitet är den elektricitet det kan lagra, och att växelriktarens kapacitet är den mängd elektricitet det kan leverera åt gången.

Växelriktarens kapacitet, som mäts i Volt Ampere, är direkt proportionell mot den totala belastningen som du vill stödja med den. Det exakta värdet på växelriktarkapaciteten kan hittas genom att dividera den totala belastningen som ska stödjas med effektfaktorn, vilket är ett mått på förlorad effektivitet vid omvandlingen av DC till AC. Du kan hitta värdet på växelriktarkapaciteten som nämns i produktbeskrivningen när du köper en växelriktare.

29 Nov 2022