Vad betyder rörelsekapital?

Inom affärsvärlden finns det rätt många begrepp att hålla koll på och som ny företagare är det inte alltid så lätt. Idag tittar vi lite närmare på en av de vanligaste frågorna: vad är rörelsekapital?

Ordet rörelsekapital kan låta lite som att det handlar om det kapital man har att röra sig med, och lite så är det också men inte riktigt. Det är en term som används inom redovisning och bland ekonomer och innebär att man räknar ut omsättningstillgångar minus kortfristiga skulder.

Enkelt sagt är det de pengar som finns tillgängliga för att finansiera den löpande verksamheten i företaget man driver och kan bestå av både kassa, varulager, råvarulager, kortfristiga och långfristiga fordringar och andra tillgångar men med kortfristiga skulder borträknade. 

Hur mycket rörelsekapital behöver mitt företag?

Detta är mycket olika beroende på vad du har för typ av verksamhet. Rent generellt sett brukar man prata om att ha cirka 3-4 månaders buffert. Om din produktion skulle minska drastiskt, eller i värsta fall till och med upphöra, så måste du ändå kunna betala räkningar, löner och andra kortfristiga skulder. 

För att räkna ut ditt behov behöver du alltså räkna ut hur mycket tillgångar du har minus det som ska betalas varje månad i tre månader eller mer. Om den siffran blir positiv har du tillräckligt stort rörelse kapital. Är siffran negativ bör du fundera på hur du kan lösa tillfälliga nedgångar i kassaflödet - som exempelvis fakturaförsäljning, företagslån eller genom att stärka kassaflödescykeln med kortare förfallodatum för dina kundfordringar. 

17 Dec 2022