Redovisning och revision

Funderar du på vad det är för skillnader på redovisning och revision? Ofta så blandas titlar som revisor, redovisningskonsult eller redovisningsekonom samman. Dock brukar de ha lite olika arbetsuppgifter så att säga. Enkelt sagt är det att redovisningskonsult har en utförande och rådgivande roll medan revisorn har en kontrollerande och granskande roll. Det enklaste för dig, är att anlita ett företag som har båda delar, så som Auktoriserad Redovisning & Revision - Dillon

Vad är en revisor?

En auktoriserad och godkänd revisor är en person som kan granska företagets alla räkenskaper, årsredovisning och förvaltning. Det enligt god revisionssed som styrs av ett regelsystem. Efter granskning så rapporterar revisorn resultatet genom att göra en revisionsberättelse som senare offentliggörs i årsredovisningen. 

Vad är en redovisningsekonom?

En auktoriserad redovisningskonsult och ekonom är en person som ofta hjälper företag med saker som har med det ekonmiska att göra som är löpande under året. Det kan då handla om löner, fakturering och bokföringen. En redovisningsekonom kan även få uppdrag från enskilda firmor och handelsbolag.

Anlita en företag som kan hjälpa med alla delar

Om du har ett relativt stort företag är det inte fel att anlita ett företag som har både auktoriserad redovisning & revision, så som Dillon. Det gör att du då kan få exakt den hjälp du behöver inom det ekonomiska för företaget. Givetvis kan du även göra olika delar själv, men det är oftast smidigare att anlita en extern hjälp.

 

11 Feb 2021