Hur är en bra chef?

Den frågan ska man nog aldrig ställa direkt till sin egen chef, utan istället till de anställda. De har ofta en bra bild på hur de vill att ledarskapet ska se ut och fungera och framför allt så har de allra flesta erfarenhet av chefer som inte fungerat så bra. Jag hade möjligheten att sitta ned med en arbetsgrupp en gång där vi lyfte just den här frågan. Det började med att de berättade om hur de ville att en chef INTE skulle vara. Jag lät dem prata av sig, innan jag ställde frågan igen. Hur är en bra ledare? Vad ingår i ett ledarskap som ni skulle följa? 

Intressanta svar

Det kom många bra svar under den diskussion som följde och några av de som jag tog till mig lite extra var att en bra chef är lyhörd och skapar engagemang. Också att ha ett tydligt ledarskap som skapar en trygghet. En av de som var med i samtalet lyfte också en mycket intressant tanke: En bra chef är trygg i sig själv. Denna trygghet är jätteviktig och man kan faktiskt utveckla detta genom en ledarskapsutbildning i Stockholm. Där lär man sig att genom mindfulness och träning i emotionell intelligens. En ledare som kan förhålla sig meditativt till situationer som är komplicerade fattar helt enkelt bättre beslut. vad vill jag säga med det här? Jo, om du är chef - utbilda dig! Det ger både dig och din personal en bättre organisation och en bättre arbetsmiljö. 

30 Jan 2019