Gör dina medarbetare mer innovativa

Kreativitet och nya idéer är något som gör att arbetsklimatet blir stimulerande. Dock är det som så att för att det ska gå tillväga så, så gäller det att det finns utrymme för att misstag görs och att medarbetare får tänka helt fritt. En innovation är en nyskapande idé som kan ta något som finns eller man vill ska finnas som en produkt eller tjänst. Det kan även vara att man vill förbättra något eller förenkla en produkt. Därför är det bra att låta alla medarbetare få tänka fritt och ha utrymme för deras idéer. Det gör att det blir en  bra stämning samt att man vill forsätta. De företag som inte tillåter misstag, kväver mer eller mindre sina anställda och de kommer inte att tänka innovativt.

Gör arbetsplatsen mer innovativ

Både små och stora företag kan göra sin arbetsplats mer innovativ. Är man inte innovativ blir man ju mer eller mindre som alla andra. Det man kan göra för att öka innovationen på en arbetsplats är att avsätta arbetstid för egna projekt. Man kan säga att det ska läggas 10 % på att tänka. Ha även flera interna tävlingar och annat så motiveras det till att vara innovativa. Se till att bestämma en uppgift som har ett tema samt en särskild tidsram, sen så belönar ni mest innovativa förslaget. Sedan är det mycket bra att visa att nya tankar så väl som nya idéer är uppskattade. Det kan göras genom olika belöningar eller att ni gör saker tillsammas eller har Månadens medarbetare.

 

4 Apr 2018