Ergonomi på arbetsplatsen

sadelstol

Inom de flesta yrken och på de flesta arbetsplatser idag så är det av största vikt att man tänker på det ergonomiska. En del tänker att det är främst de som sitter på kontor som har behov av det, men det är bra för alla olika sorters yrkesgrupper. Det kan vara läkare som har behov av en sadelstol, en industriarbetare som behöver lyfthjälpmedel och så vidare. 

Tips på en ergonomisk arbetsplats

Det finns studier som säger att det är farligt att sitta still för mycket. Så det är bra att variera. Det kan du göra genom att ha ett höj-och sänkbart skrivbord, så att du kan sitta eller stå under arbetsdagen. 

Om du ska sitta, så se till att du optimerar ditt sittande. Använd en ergonomisk stol och se till att du når ner med fötterna och kan ta stöd från golvet. Om du har möjlighet kan det även vara bra att vinkla stolen så att den sluttar en aning framåt, på så sätt behåller du svanken enklare.

Jobbar du med dator, se till att din datormus är centrerad. Alternativt skaffa en mousetrapper. Bordet bör vara i rätt höjd med, då dina  armar bör vara i ungefär 90 grader och kunna vila på bordet för att du ska sitta maximalt ergonomiskt. 

En annan sak inte alla tänker på är att det är viktigt att se bra. Om du ser dåligt, så kisar du och lutar dig framåt. Det leder till en dålig ställning och en dålig ergonomi. 

5 Nov 2019