Begrepp som kan vara svåra att förstå inom företagsvärlden

För dig som jobbat ett tag med ett eget företag så kanske det inte låter så annorlunda med ord som solvent och likviditet eller andra benämningar som har med ekonomi att göra. För dig som är lite nyare inom branschen så kanske det är rena grekiskan. Vi tittar närmare på skillnaden mellan solvens och likviditet:

  • Solvent - Att vara solvent betyder att man har ekonomiska tillgångar som täcker ekonomiska utfästelser. Med andra ord är det motsats till att vara skuldsatt. Solvens betyder dock inte att du måste ha direkt tillgång till pengar. De kan vara bundna i material, utrustning, fordringar eller lager till exempel. 
  • Vara likvid - Direkt tillgång till betalningsmedel är den mest korrekta förklaringen. Att vara likvid innebär att du har reda pengar att använda. Antingen på ett konto, eller i kontanter. Pengarna är således inte uppbundna och du kan betala räkningar, löner och andra utgifter direkt. 

Att vara solvent men inte likvid

Detta är ett mycket vanligt fenomen i företagarvärlden. Man har gott om kapital, men alla pengar är uppbundna i lager, maskiner, utrustning eller i fakturor utställda till dina kunder. Att vara solvent men sakna likvida medel kan innebära en hel del stress, och onödiga bekymmer. Men det finns en lösning. Hos Företagslåneguiden.se kan du själv läsa hur enkelt du kan förvandla ett problem till en lösning, och få loss kapital för att lösa kortfristiga ekonomiska bekymmer. 

Man kan faktiskt även vara likvid, men insolvent. Det innebär då att du har pengar, men du har också betydande skulder som inte täcks av de kontanter du har. 

30 Jan 2020