Är det så viktigt med redovisning?

Redovisning och bokkföring, det är två delar som företag kommer i kontakt med, oavsett företagsform och storlek på företag. Du kanske tänker att det inte är så viktigt, eller att det löser sig, men så är det inte riktigt. Det är väldigt viktigt att sköta både bokföring och redovisning. Redovisning innebär att man dokumenterar företagets information. Alltså att man sammanställer ekonomisk information rörande företagets ställning och resultat. Sedan så är det som så att den dagliga bokföringen av företagets affärshändelser, men även bokslut och årsredovisning hör till redovisningen. Sedan delas det även upp i extern redovisning och intern redovisning. Den externa redovisningen är reglerad i lag och syftar till att ge de externa intressenterna information om ett företags resultat och ställning under en bestämd period.

Bra att anlita en redovisningsbyrå

Om du känner att det blir för svårt eller krångligt att fixa med redovisningen på egen hand så kan du alltid ta in en redovisningsbyrå. Du hittar en bra Redovisningsbyrå i Järfälla. Det som är bra med att ta in en redovisningsbyrå är att de har koll på alla lagar, datum och alla måsten. Ofta har de även en mängd andra tjänster att ta del av. Så som bokföring, lönehantering, deklarationer, ekonomistyrning, rådgivning samt en massa mer. Du kan lämna över allt som har med det ekonomiska att göra och själv fokusera på att driva ditt företag på allra bästa sätt. Det är det värt faktiskt!

24 Jan 2020