Använd ett bra bokföringsprogram

När man bedriver näringsverksamhet så krävs det även att man upprättar en bokföring. Enklaste sättet du kan göra det på är att skaffa dig ett bra bokföringsprogram. Det spelar ingen roll vad för företagsform du har eller omfattning på det. Alla ska göra bokföring. Du behöver det själv för att kunna ha koll på din verksamhet samt att det finns även lag på att bokkföra. 

Vad är bokföring?

Bokföring är då du löpande registrerar olika affärshändelser så som inköp och försäljning. Man kan säga att det är ett slags system för att du ska kunna både ordna och behandla ekonomiska händelser i företaget. I en bokföring ska du ordna dina affärshändelser som kvitton, fakturor och andra underlag för att registrera och redovisa dem i registreringsordning (grundbok) och systematisk ordning (huvudbok).

Ett företags bokföring består av verifikationer, grundbok, huvudbok, resultaträkning, balansräkning samt årsboksslut eller årsredovisning. 

Varför göra bokföring?

Din bokföring kan ge dig en bra koll på läget i företaget och med hjälp av den kan du få fram lägesrepporter. Sedan är det även andra som vill ha del av din bokföring. Det är bland annat Skatteverket, leverantörer, kunder, investererare med flera andra. 

Du kan bokföra manuellt i en kolumndagbok. Men det allra enklaste sättet är att använda ett bokföringsprogram. Särskkilt om det är så att du har många olika affärshändelser som måste bokkföras. Att använda Excel är inte tillåtet. Så skaffa dig ett bra program att bokkföra i!

23 Mar 2021